Email: ifo@staing.cz | Tel.: 733 226 120

Najdete nás na Facebooku

Projekční
ateliér Staing

Katalog projektů

Projektová dokumentace

V našem projekčním ateliéru STAING Vám navrhneme nízkoenergetický rodinný dům s nízkými provozními náklady. S ohledem na výši plánované investice Vám poradíme a navrhneme technologie jak na vytápění domu, ohřevu užitkové vody s výběrem z celé řady možností zdrojů vytápění a ohřevu, tak řízenou výměnu vzduchu jak klasickou rekupurační jednotkou nebo zabudovanou rekupurací do rámů oken, případě zájmu také vlastní fotovoltaické panely na střeše domu včetně vyřízení dotace na tyto technologie. je také možnost zabuovaná reku projektových dokumentací pozemního stavitelství a inženýrských staveb, a to v krátkých dodacích termínech s maximální precizností.

Projekty pozemních staveb

Specializujeme se na projektování nízkoenergetických moderních rodinných domů, rekonstrukcí staveb, přístaveb apod. jak v technologích certi dřevostavby tak zděného domu. Provádíme také stavební úpravy stávajících rodinných domů apod.
Navrhneme ideální řešení Vašeho bydlení s vazbou na Vaši výši plánované investice.
Poradíme Vám a navrhneme bydlení tak, abychom docílili ideálního poměru pořizovací ceny a energetických úspor.
Dům navrhujeme podle Vašich požadavků a potřeb na základě Vašich připomínek navrhneme dům, který se Vám bude líbit, při návrhu Vás pro lepší představu provedeme virtuálním domem pomocí 3D animace.

 

Projekty inženýrských staveb

Projekty vodovodů

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových vodovodů, rekonstrukci stávajících vodovodů, přeložky vodovodních řadů ve všech stupních dokumentace.

Projekty domovních vodovodních přípojek

Naše kancelář projektuje vodovodní přípojky včetně zajištění územního rozhodnutí, případně stavebního povolení pro realizaci.

Projekty kanalizací

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových a rekonstrukci stávajících splaškových, jednotných a dešťových kanalizací včetně kanalizačních přípojek. Podle charakteru území navrhujeme gravitační nebo tlakovou kanalizaci, případně podle dané situace i kombinaci systémů.

Projekty DČOV domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek

Naše kancelář projektuje DČOV, jímky, septiky, kanalizační přípojky splaškových a dešťových vod včetně projednání a vyřízení územního rozhodnutí, případně stavebního povolení.

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme průzkumy, odborné posudky, studie a měření, které jsou podkladem při projektování staveb.

Zajišťujeme:

 • geodetické zaměření pozemku včetně vytyčení hranic, zaměření stávajícího stavu objektu v případě jeho rekonstrukce
 • inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb a možností vsakování dešťových nebo vyčištěných vod na pozemku
 • pasportizaci stávajících rodinných domů a stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukce nebo stavebních úprav
 • hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
 • PENB Průkaz energetické náročnosti budovy
 • požárně bezpečnostní řešení stavby

Inženýrská činnost:

 • Projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání stavby ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení
 • Zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí
 • TDI – technický dozor investora na stavbě

 


 

ACCREDITED BUSINESS

STAING s.r.. je členem konceptu ACCREDITED BUSINESS. Dodržováním kodexu v rámci tohoto konceptu společnost získala v roce 2016 hodnocení RATING A+. 

 

©2017 - Projekční ateliér Staing Vyškov | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek Vyškov | Odkazy