Email: info@staing.cz | Tel.: 733 226 120

Najdete nás na Facebooku

Projekční
ateliér Staing

Katalog projektů

[Antoine de Saint Exupéry]
Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.

Projektová dokumentace

V projekčním ateliéru STAING Vám navrhneme nízkoenergetický rodinný dům s nízkými provozními náklady.

S ohledem na výši plánované investice Vám poradíme s výběrem technologie vytápění domu, ohřevu užitkové vody, řízenou výměnu vzduchu, případě zájmu fotovoltaické panely na střeše domu včetně vyřízení dotace na některé technologie. 

Projekty pozemních staveb

Specializujeme se na projektování nízkoenergetických rodinných domů, rekonstrukcí staveb, přístaveb apod. jak v technologii dřevostavba tak zděného domu. Provádíme také stavební úpravy stávajících rodinných domů apod.

Navrhneme Vám ideální řešení bydlení s vazbou na výši plánované investice.

Poradíme Vám a navrhneme bydlení tak, abychom docílili ideálního poměru pořizovací ceny a energetických úspor.

Při návrhu rodinného domu vycházíme z Vašich představ a potřeb, které současně s dalšími aspekty jako jsou situování objektu na parcele, územní plán, regulativa obce implementujeme do projektové dokumentace. 

Pro Vaši lepší představu navrženého domu Vás provedeme u nás v ateliéru virtuálním domem pomocí 3D animace v projekčním prostředí ArchiCADu.

Projekty inženýrských staveb

Projekty vodovodů

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových vodovodů, rekonstrukci stávajících vodovodů, přeložky vodovodních řadů ve všech stupních dokumentace.

Projekty domovních vodovodních přípojek

Naše kancelář projektuje vodovodní přípojky včetně zajištění územního rozhodnutí, případně stavebního povolení pro realizaci.

Projekty kanalizací

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových a rekonstrukci stávajících splaškových, jednotných a dešťových kanalizací včetně kanalizačních přípojek. Podle charakteru území navrhujeme gravitační nebo tlakovou kanalizaci, případně podle dané situace i kombinaci systémů.

Projekty DČOV domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek

Naše kancelář projektuje DČOV, jímky, septiky, kanalizační přípojky splaškových a dešťových vod včetně projednání a vyřízení územního rozhodnutí, případně stavebního povolení.

 

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme průzkumy, odborné posudky, studie a měření, které jsou podkladem při projektování staveb.

Zajišťujeme:

 • geodetické zaměření pozemku včetně vytyčení hranic, zaměření stávajícího stavu objektu v případě jeho rekonstrukce
 • inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb a možností vsakování dešťových nebo vyčištěných vod na pozemku
 • pasportizaci stávajících rodinných domů a stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukce nebo stavebních úprav
 • hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
 • PENB Průkaz energetické náročnosti budovy
 • požárně bezpečnostní řešení stavby

Inženýrská činnost:

 • Projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání stavby ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení
 • Zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí
 • TDI – technický dozor investora na stavbě

 

ACCREDITED BUSINESS

STAING s.r.o. je členem konceptu ACCREDITED BUSINESS. Dodržováním kodexu v rámci tohoto konceptu společnost získala v roce 2016 hodnocení RATING A+. 

 

 • Certifikát Kvalitní firma

  Již sedmým rokem jsme obhájili certifikaci naší firmy STAING s.r.o. prestižní marketingovou značkou KVALITNÍ FIRMA v oblasti stavebnictví.

  ACCREDITED BUSINESS

  STAING S.R.O. je členem konceptu ACCREDITED BUSINESS. Dodržováním kodexu v rámci tohoto konceptu společnost získala v roce 2016 hodnocení RATING A+.

©2018 - Projekční ateliér Staing Vyškov | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek Vyškov | Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace