“Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.” Antonie de Saint Exupéry

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme průzkumy, odborné posudky, studie a měření, které jsou podkladem při projektování staveb.

Zajišťujeme:

 • geodetické zaměření pozemku včetně vytyčení hranic, zaměření stávajícího stavu objektu v případě jeho rekonstrukce
 • inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb a možností vsakování dešťových nebo vyčištěných vod na pozemku
 • pasportizaci stávajících inženýrských sítí
 • radonový průzkum
 • statický posudek v případě rekonstrukce nebo stavebních úprav
 • hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
 • PENB Průkaz energetické náročnosti budovy
 • požárně bezpečnostní řešení stavby

Inženýrská činnost:

 • Projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání stavby ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení
 • Zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí
 • TDI – technický dozor investora na stavbě

Projektování staveb

Realizujeme projektové dokumentace inženýrských staveb a staveb pozemního stavitelství, a to v krátkých dodacích termínech s maximální precizností.

Projekty inženýrských staveb

Projekty vodovodů

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových vodovodů, rekonstrukci stávajících vodovodů, přeložky vodovodních řadů ve všech stupních dokumentace.

Projekty domovních vodovodních přípojek

Naše kancelář projektuje vodovodní přípojky včetně zajištění územního rozhodnutí, případně stavebního povolení pro realizaci.

Projekty kanalizací

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nových a rekonstrukci stávajících splaškových, jednotných a dešťových kanalizací včetně kanalizačních přípojek. Podle charakteru území navrhujeme gravitační nebo tlakovou kanalizaci, případně podle dané situace i kombinaci systémů.

Projekty domovních kanalizačních přípojek

Naše kancelář projektuje kanalizační přípojky splaškových a dešťových vod včetně projednání a vyřízení územního rozhodnutí, případně stavebního povolení.

Projekty pozemních staveb

Specializujeme se na nízkoenergetické a moderní rodinné domy.
Navrhneme ideální řešení Vašeho bydlení s vazbou na Vaši výši plánované investice.
Poradíme Vám a navrhneme bydlení tak, abychom docílili ideálního poměru pořizovací ceny a energetických úspor.
Dům navrhujeme podle Vašich požadavků a potřeb.
Na základě Vašich připomínek navrhneme dům, který se Vám bude líbit.
Dům se navrhuje tak dlouho, dokud s ním nebudete spokojeni,při návrhu Vás pro lepší představu provedeme virtuálním domem pomocí animace ve 3D softwarem ArchiCAD od firmy Graphisoft.

Projektovou dokumentaci dodáváme ve stupních pro:

• Studii stavby (STS)
• Územní řízení (DÚR)
• Stavební povolení (DSP)
• Tendrová dokumentace (TD)
• Realizaci stavby (RDS)
• Kolaudaci stavby (DSPS)
 • Dřevostavby

  Certifikát Kvalitní firma

  Již sedmým rokem jsme obhájili certifikaci naší firmy STAING s.r.o. prestižní marketingovou značkou KVALITNÍ FIRMA v oblasti stavebnictví.

  Dřevostavby

©2018 STAING s.r.o, Vyškov - Dědice, info@staing.cz, tel.: +420 733 226 120, Kontaktujte nás

Dřevostavby, domy - odkazy | Partneři: www.stylnabytek.cz
Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek Vyškov | Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace